Kørekortsattest 700 kr

Fritagelse for hjelm/sikkerhedssele

Helbredsattest jernbane

Handicapskilt

1200 kr

1800 kr

700 kr

Sygemeldingsattest/Mulighedserklæring 700 kr
Rejseafbestilling

700 kr

 

Gruppe 2 konsultation

700 kr

 

Enkelttilskud ansøgning 400 kr

Vaccinepriser

Influenzavaccine

Se under Rejser

300 kr

Udtalelser til institutioner ang. mad, medicin mm. 400 kr
Eksamenssygeattest 700 kr
Medicinpas 400 kr

Turister

Dansk indfødsret

Udeblivelsesgebyr ved private konsultationer

1000 kr

3000 kr

250 kr

Værgemålsattest ved konsultation

Værgemålsattest ved sygebesøg

2000 kr + moms

3000 kr + moms