Kørekortsattest 700 kr

Fritagelse for hjelm/sikkerhedssele

Handicapskilt

1200 kr

700 kr

Sygemeldingsattest/Mulighedserklæring 800 kr
Rejseafbestilling

600 kr

 

Gruppe 2 konsultation

600 kr

 

Enkelttilskud ansøgning 400 kr

Vaccinepriser

Influenzavaccine

Se under Rejser

250 kr

Udtalelser til institutioner ang. mad, medicin mm. 500 kr
Eksamenssygeattest 600 kr
Medicinpas 400 kr

Turister

Dansk indfødsret

Udeblivelsesgebyr ved private konsultationer

1000 kr

2000 kr

250 kr

Værgemålsattest ved konsultation

Værgemålsattest ved sygebesøg

2000 kr + moms

3000 kr + moms