Influenzavaccination 2021/2022

Rammerne for influenzasæson 2021/22 for det gratis tilbud til visse risikogrupper ligner på mange måder forholdene fra sidste år. I år er der ekstra doser til målgrupperne, og almen praksis skal stå for at vaccinere de 2-6-årige børn, som i år er en del af målgruppen for tilbuddet om vederlagsfri influenzavaccination.

Influenzavaccination til børn

Vaccination af børn mellem 2-6år, tilbydes i klinikken, vaccinen er en næsespray vaccine og børnene skal have 2 pust med 4 ugers mellemrum.
Såfremt dit barn bor med et familiemedlem i immunsupprimerende behandling eller med svær kronisk sygdom, vil vi vælge at tilbyde den almindelige influenzavaccine. spørg personale hvis du er i tvivl.

Influenzavaccination af ældre, kronikere, gravide m.fl.

Vaccinationsperiode
Målgruppen for gratis influenzavaccination kan vaccineres fra og med 1. oktober 2021 til og med 14. januar 2022. Visse i målgruppen – gravide og personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand – kan vaccineres til og med 28. februar 2022.

I perioden 1. oktober til 22. oktober 2021 er vacciner til influenzavaccination forbeholdt målgruppen for det gratis tilbud, jf. nedenfor.

Målgrupper
Målgruppen for gratis influenzavaccination i sæson 2021/22 er som sidste år, og omfatter dermed fortsat personale i sundheds- og plejesektoren. Arbejdsgivere vil, som tidligere år, tilbyde personalet vaccination via deres arbejdsplads, hvorfor vaccination via bl.a. praktiserende læge har til formål at øge dækningsgraden.

Målgrupperne er:

 • Ældre på 65+ år, dog skal de 82+-årige og 65+-årige på plejehjem mv. have en anden vaccine, se nedenfor.
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • svær overvægt (vejledende BMI>35) efter lægelig vurdering
  • andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren.

Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan som vanligt vaccineres mod privat honorar, men først efter den 22. oktober 2021.