BIRTE

Sygehjælper, akupunktør og laborant

Birte har været ansat i klinikken siden 2015. Birte har en bred vifte af kliniske opgaver, heriblandt selvstændige uddelegerede opgaver, samt kontrol undersøgelser med vores kronikere.

Birte har mange års erfaring fra skadestuen og endnu flere år i almen praksis.

Lungefunktionsundersøgelser er en af Birtes specialer.

Birte uddannes fortsat både internt og eksternt.

 

MIRIAM

Sundhedsfaglig behandler

Varetager selvstændige uddelegeret undersøgelser / behandlinger.

Miriam har flere medicinske og sundhedsfaglige uddannelser bag sig, og har speciale i gynækologi, obstetrik, børn/unge, pædiatri, samt de akutte problematikker.

Mange års erfaring og uddannelse fra fødegangen, gynækologien, svangerambulatorie, børneafdeling, akutmodtagelsen. flere års erfaring fra almen lægepraksis.

Miriam er godt uddannet i almen praksis og akutte forløb.

Miriam uddannes fortsat både internt og eksternt og holder sig altid opdateret om nyeste viden, indenfor almen praksis.


FAHILA

Praksismanager

Fahila har 10 års erfaring i klinikken.

Fahila varetager uddelelegeret selvstændige konsultationer og undersøgelser, og har speciale i SMEAR, børneundersøgelser, samt undersøgelser af vores gravide.

Fahila uddannes løbende både eksternt og internt og holder sig godt opdateret på ny viden.


GHALIA

Sundhedsservicesekretær.

Du møder hende i telefonen og hun hjælper til med uddelegerede selvstændige konsultationer .

Hun har flere års erfaring og er altid klar til at hjælpe dig.

NIVINE

Sundhedsservicesekretær

Har mange års erfaring i klinikken.

Tager sig af mange administrative opgaver, bla. klinikkens regnskaber, samt hjælper med uddelegerede selvstændige konsultationer .

Hun uddannes løbende både eksternt og internt og holder sig godt opdateret på ny viden.

 

CAMILLA

Social- og sundhedsassistent.

Camilla har mange års erfaring inden for hjemmesygeplejen, ældreområdet samt div. hospitalsafdelinger.

Camilla har selvstændige konsultationer samt uddelegerede opgaver og undersøgelser.

Du møder også Camilla i telefonen, hvor Camilla visitere til dagens program.

Camilla uddannes løbende både eksternt og internt og holder sig godt opdateret på ny viden.


CAGLA

Social og sundhedsassistent .

Cagla har flere års erfaring fra ældreplejen, hjemmesygeplejen og diverse  hospitalsafdelinger.

Cagla har primært laborantfunktionen  i klinikken og  har uddelegerede  selvstændige opgaver  og  undersøgelser.

Cagla deltager også i sekretærfunktionen.

 

TUGBA

Social- og sundhedsassistent.

Tugba har mange års erfaring fra ældreplejen, rehabilitering samt hospitalsafdelinger .

Tugba har uddelegerede  selvstændige konsultationer i klinikken og uddannes løbende både eksternt og internt.

Tugba deltager ligeledes i sekretærfunktionen.


BERRIN

Sygeplejerske

Har flere  uddelegerede  selvstændige konsultationer.

Har flere års erfaring fra skadestuen og har bla. rejst med læger uden grænser.

Hun uddannes internt og eksternt til at varetage selvstændige opgaver specielt hos vores kronikere i klinikken og holder sig opdateret i nyeste viden.


BO

Sygeplejerske

Har over 40 års erfaring som sygeplejerske. Har arbejdet i udlandet, og på mange forskellige hospitals afdelinger


DANIEL

Fysioterapeut

Er i klinikken om torsdagen og varetager uddelegeret undersøgelser af bevægeapparatet. Han er ansat i en anden klinik i Rødovre de andre dage.